Roboty budowlaneOferta najmuOferta mieszkaniowaInne ogłoszenia

Roboty budowlane


   

Data publikacji: 2018-04-23
ZAPROSZENIE DO PRZETARGU
Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Puławach ul. Centralna 2 ogłasza przetarg otwarty nieograniczony na:

1. Demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej p.poż oraz wykonanie nowej instalacji wodociągowej p.poż. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Batalionów Chłopskich 5 w Puławach.

Szczegółowych informacji udziela Pan Michał Dyka tel. 81 886 21 82. Dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót znajduje się w dziale Techniczno ? Ekonomicznym Zarządu PSM, ul. Centralna 2, pokój 206 tel. 81 5651 888 lub w Administracji Osiedla Norwida, Niwa i Gościńczyk ul. Lubelska 25.

Termin realizacji: 2018 r. szczegółowa data po uzgodnieniu z inwestorem. Oferty z podaniem ceny należy składać w Sekretariacie Zarządu przy ul. Centralnej 2, pokój 202 w terminie do dnia 15 maja 2018 r. do godz. 10.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Zarządu Spółdzielni ul. Centralna 2.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Data publikacji: 2018-04-23
ZAPROSZENIE DO PRZETARGU
Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Puławach ul. Centralna 2 ogłasza przetarg otwarty nieograniczony na:

1. Wykonanie instalacji elektrycznych w ramach przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Batalionów Chłopskich 5 w Puławach dla potrzeb dostosowania do wymogów ochrony p.poż . Zakres robót obejmuje wykonanie:

 • zasilenie hydroforni i centrali oddymiania
 • przeciwpożarowy wyłącznik prądu
 • instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
 • instalacja oddymiania klatki schodowej
 • instalacja ochrony dodatkowej i połączeń wyrównawczych

  Szczegółowych informacji udziela Pan Michał Dyka tel. 81 886 21 82. Dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót znajduje się w dziale Techniczno ? Ekonomicznym Zarządu PSM, ul. Centralna 2, pokój 206 tel. 81 5651 888 lub w Administracji Osiedla Norwida, Niwa i Gościńczyk ul. Lubelska 25.

  Termin realizacji: 2018 r. szczegółowa data po uzgodnieniu z inwestorem. Oferty z podaniem ceny należy składać w Sekretariacie Zarządu przy ul. Centralnej 2, pokój 202 w terminie do dnia 15 maja 2018 r. do godz. 11.00

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2018 r. o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Zarządu Spółdzielni ul. Centralna 2.

  Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


 •