Roboty budowlaneOferta najmuOferta mieszkaniowaInne ogłoszenia

Roboty budowlane


   

Data publikacji: 2018-07-16
ZAPROSZENIE DO PRZETARGU
Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Puławach 24-100 Puławy ul. Centralna 2 ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza wykonawców do składania ofert na wykonanie zadania pt. ''Przebudowa chodników i podestów wejściowych do budynków na osiedlu mieszkaniowym wielorodzinnym w Kurowie (pow. Puławy) przy ulicy Zacisze 2, 4, 6, 8.

Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejących nawierzchni i wykonanie nowych: chodników, podestów wejściowych do budynków, opasek, schodów terenowych i parkingu z kostki brukowej wraz z nową podbudową, wykonanie i zamontowanie drobnych elementów stalowych.
Suma nawierzchni z kostki brukowej do wykonania: ok. 1000 m2

Projekt wykonawczy i przedmiar robót znajduje się w biurze administracji osiedla Leśna w Puławach ul. Jaworowa 2, godz. pracy 7-15.
Zadanie do wykonania w dwóch etapach. I etap w 2018 r.- 600 m2 kostki, II etap w 2019 r.- 400 m2
Oferty, wraz z kosztorysem, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Kurów - Zacisze chodniki" prosimy składać w sekretariacie Zarządu Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Centralnej 2 w Puławach, w terminie do 31 lipca 2018 r. do godz. 10.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2018 r. o godz. 10:30.

Obowiązuje wpłata wadium w wys. 5000 zł. (pięć tysięcy) wykonana do godziny 10, dnia 31 lipca 2018 r.

Zastrzegamy dla siebie prawo swobodnego wyboru ofert, a także odwołania przetargu, bez podania przyczyn.

Pracownik upoważniony do kontaktu z oferentem: Tadeusz Baniowski Administracja osiedla Leśna ul. Jaworowa 2 w Puławach tel. 81 886 45 96