WstępODK LeśnaODK WróblewskiegoODK Norwida,
Niwa, Gościńczyk
TKKF

Oferta kulturalna Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Już w pierwszym okresie istnienia Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ograniczała swojej działalności tylko do spraw inwestycyjnych. Budując nowe Osiedla realizowała postanowienia Statutu o prowadzeniu działalności społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej, która programowana była pod kątem zapotrzebowania społecznego mieszkańców. Uwzględniała tworzenie warunków do czynnego wypoczynku po pracy i nauce, rozwoju zainteresowań.

Działalność polegająca na upowszechnianiu poszczególnych dziedzin sztuki, edukacji kulturalnej oraz integrowaniu społeczności w Osiedlach prowadzona była w Osiedlowych Domach Kultury i Świetlicach.

W 1967 r oddano do użytku pierwszą świetlicę, która bardzo szybko stała się miejscem spotkań integracyjnych mieszkańców okolicznych budynków. Zapoczątkowana działalność systematycznie rozwijała się, a wraz z budową osiedli powstawały nowe placówki.

W okresie 40-lecia Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej funkcjonowały trzy Osiedlowe Domy Kultury i jeden Klub Kultury.
W realizacji programu społeczno-wychowawczego współdziałały organy samorządu mieszkańców, szkoły osiedlowe oraz organizacje społeczno-polityczne.
Poszczególne placówki prowadziły szeroko zakrojoną działalność z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zainteresowania grup wiekowych i środowiska były wyznacznikami organizowania zajęć i imprez.
Instruktorzy plastyki, muzyki, tańca i nauczyciele języków obcych prowadzili zajęcia w sekcjach tematycznych, kołach zainteresowań, zespołach artystycznych.
Przez wiele lat organizowane były cykliczne imprezy oświatowe: prelekcje, spotkania ze znanymi ludźmi. Placówki gościły pisarzy, polityków, artystów i twórców ludowych. Imprezy te niejednokrotnie połączone były z wystawami malarstwa, grafiki, fotografii oraz kiermaszami sztuki ludowej.
W ogrodach jordanowskich na poszczególnych osiedlach organizowano festyny sportowo-rekreacyjne oraz inne imprezy sportowe.

Szeroko zakrojona współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Puławach pozwalała przez długie lata na organizowanie obozów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim oraz innych regionach Lubelszczyzny.

Organizowane w placówkach do chwili obecnej zimowiska i półkolonie letnie dla dzieci w ramach akcji "Zima" i "Lato w mieście" jak również prężnie działające "Kluby Złotego Wieku" uzupełniają obraz szerokiej działalności społecznej Spółdzielni.

Za ciekawe inicjatywy w zakresie wprowadzania nowych form pracy społeczno-wychowawczej oraz realizację zadań konkursowych Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskała wiele nagród i wyróżnień w skali wojewódzkiej i centralnej.

Obecnie w PSM funkcjonują dwa Osiedlowe Domy Kultury: w Osiedlu "Leśna" przy ul. Eustachiewicza 3 i w Osiedlu "Norwida" przy ul. Lubelskiej 25 oraz jeden Osiedlowy Klub Kultury "Amik" przy ul. M.C. Skłodowskiej 4.

Osiedlowymi Domami Kultury kierują:

Osiedle Leśna - Anna Adamiec
Osiedle Wróblewskiego - Beata Biaduń-Sierocka
Osiedle Norwida, Niwa i Gościńczyk     - Renata Stępień