WstępWalne
Zgromadzenie
Rada
Nadzorcza
ZarządAkty
Prawne
HistoriaZasoby

Szanowni Państwo

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest przykładem aktywności mieszkańców miasta Puławy - członków spółdzielni, która zaowocowała własnymi, upragnionymi mieszkaniami.

Dziś PSM to kilka pięknie zlokalizowanych Osiedli, zrzeszających 6444 członków i 12900 mieszkańców.

Na ocenę czy stan naszej wspólnoty mieszkaniowej zmienia się na lepsze, czy osiedla pięknieją i czy są lepiej zagospodarowane pozwalają pozytywne analizy historyczne, a w szczególności efektywne działania ostatnich kilku lat w zakresie dociepleń, opomiarowania, gospodarowania środkami Spółdzielni, czy dbałość o stan budynków i osiedli.

Wszystkie osiągnięcia możliwe były dzięki szerokim rzeszom reprezentantów w organach Spółdzielni, działających społecznie w Radach Osiedlowych i Radzie Nadzorczej, a także dzięki dobrym gospodarzom pracującym w składach osobowych Zarządów Spółdzielni i gronie jej pracowników.

Pomimo upływu lat Spółdzielnia jest w dobrej kondycji, niemniej jednak ciągle jest coś do zrobienia. Dążenie do ilości i efektywności działań ogranicza ilość środków finansowych z opłat wnoszonych przez członków Spółdzielni. Wpływy te są także wzbogacane środkami uzyskiwanymi z najmu lokali użytkowych, telewizji kablowej i Internetu.

Rada Nadzorcza i Zarząd PSM