WstępWalne
Zgromadzenie
Rada
Nadzorcza
ZarządAkty
Prawne
HistoriaZasoby

Szanowni Państwo

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest przykładem aktywności mieszkańców miasta Puławy - członków spółdzielni, która zaowocowała własnymi, upragnionymi mieszkaniami.

Dziś PSM to kilka pięknie zlokalizowanych Osiedli, zrzeszających 7572 członków.

Na ocenę czy stan naszej wspólnoty mieszkaniowej zmienia się na lepsze, czy osiedla pięknieją i czy są lepiej zagospodarowane pozwalają pozytywne analizy historyczne, a w szczególności efektywne działania ostatnich kilku lat w zakresie dociepleń, opomiarowania, gospodarowania środkami Spółdzielni, czy dbałość o stan budynków i osiedli.

Wszystkie osiągnięcia możliwe były dzięki szerokim rzeszom reprezentantów w organach Spółdzielni, działających społecznie w Radach Osiedlowych i Radzie Nadzorczej, a także dzięki dobrym gospodarzom pracującym w składach osobowych Zarządów Spółdzielni i gronie jej pracowników.

Pomimo upływu lat Spółdzielnia jest w dobrej kondycji, niemniej jednak ciągle jest coś do zrobienia. Dążenie do ilości i efektywności działań ogranicza ilość środków finansowych z opłat wnoszonych przez członków Spółdzielni. Wpływy te są także wzbogacane środkami uzyskiwanymi z najmu lokali użytkowych, telewizji kablowej i Internetu.

Rada Nadzorcza i Zarząd PSM