WstępWalne
Zgromadzenie
Rada
Nadzorcza
ZarządAkty
Prawne
HistoriaZasoby

Gospodarka Zasobami Spółdzielczymi

Stan zasobów Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dzień 31.12.2016r. przedstawia się następująco:

  • 139 budynków mieszkalnych,
  • 6812 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 330700 m2,
  • 224 lokali usługowych o łącznej powierzchni 11300 m2,
  • 576 garaży o powierzchni 9700 m2,
  • budynek Zarządu,
  • baza ZRB.

Zasoby mieszkaniowe osiedla Leśna

- ilość mieszkańców 2550 osób
- lokale mieszkalne 1432 szt.
- lokale użytkowe 35 szt.
- budynki mieszkalne 26 szt.
- garaże 81 szt.
- powierzchnia terenów zielonych 49000 m2
- powierzchnia terenów utwardzonych     42000 m2

Zasoby mieszkaniowe osiedla Wróblewskiego

- ilość mieszkańców 3475 osób
- lokale mieszkalne 1996 szt.
- lokale użytkowe 31 szt.
- budynki mieszkalne 31 szt.
- garaże 26 szt.
- powierzchnia terenów zielonych 46000 m2
- powierzchnia terenów utwardzonych     40000 m2

Zasoby mieszkaniowe osiedla Norwida, Niwa i Gościńczyk

- ilość mieszkańców 6875 osób
- lokale mieszkalne 3384 szt.
- lokale użytkowe 158 szt.
- budynki mieszkalne 82 szt.
- garaże 469 szt.
- powierzchnia terenów zielonych 131000 m2
- powierzchnia terenów utwardzonych     99000 m2