WstępOsiedle
Wróblewskiego i Leśna
Osiedle Norwida,
Niwa i Gościńczyk
Zakład Remontowo
Budowlany

Osiedle "Leśna"

Osiedle "Leśna" zaprojektowane przez "Miastoprojekt" w Lublinie zlokalizowano przy ulicy Piaskowej, Jaworowej i Leśnej.
Wybudowano w nim 1280 mieszkań w 17 budynkach (w tym w 3 budynkach średnio wysokich 11-kondygnacyjnych) o powierzchni 56.229 m2.

Osiedle wyposażone zostało w pawilony handlowo-usługowe, szkołę podstawową, przedszkole, Osiedlowy Dom Kultury działający od 1975 r. w pawilonie przy ul. Eustachiewicza 3 i boiska sportowe.
Dużą ozdobą Osiedla jest do dziś dobrze utrzymana zieleń.

Obecnie funkcjonują w Osiedlu dwie szkoły średnie: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Jaworowej 1 i Społeczne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum przy ul. Eustachiewicza 1.

W 1992 r. oddano do użytku budynek mieszkalny z 40 mieszkaniami przy ul. Leśnej 25A wybudowany wg nowej technologii. Przy budynku powstał duży parking dla samochodów osobowych, zlokalizowany dla potrzeb mieszkańców Osiedla.

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada również w swoich zasobach tzw. Osiedla w terenie. W Kurowie, Markuszowie i Garbowie zlokalizowanych jest 7 budynków mieszkalnych z ilością 112 mieszkań o pow. 5701,76 m2. Osiedla te administrowane są przez ADM "Leśna".