WstępTermomodernizacjaInne inwestycje

Inwestycje

Podstawowym zagadnieniem dla eksploatacji zasobów mieszkaniowych spółdzielni jest utrzymanie należytego stanu technicznego budynków oraz instalacji wewnętrznych i zewnętrznych.

Starzejące się zasoby, nowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa, wzrost kosztów utrzymania oraz nowe oczekiwania mieszkańców powodują że Zarząd Spółdzielni podejmuje wiele działań modernizacyjnych i remontowych.

Od kilku lat w ramach posiadanych środków finansowych sukcesywnie realizowane są miedzy innymi następujące roboty:

  • wymiana okien na klatkach schodowych, korytarzach oraz w pomieszczeniach technicznych i piwnicach,
  • wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych,
  • docieplanie stropodachów,
  • docieplanie stropów piwnic,
  • opomiarowanie instalacji wodnej w mieszkaniach,
  • regulacja instalacji ciepłej wody użytkowej,
  • modernizacja i regulacja instalacji CO.

W ramach modernizacji zasobów wykonano też spółdzielczą światłowodową sieć teleinformatyczną pozwalającą na świadczenie dla mieszkańców wielu usług związanych z dostępem do Internetu, przesyłaniem sygnału telewizji kablowej oraz innych.

Na naszych stronach przedstawiamy informację o najważniejszych działaniach inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez naszą spółdzielnię.