WstępTermomodernizacjaInne inwestycje

Termomodernizacja

Rok 2005 rozpoczął nowy etap w zakresie realizacji remontów na Osiedlach PSM. W miesiącu listopadzie 2004 roku na wniosek Zarządu, po uzyskaniu akceptacji Rad Osiedli Rada Nadzorcza zatwierdziła plan termomodernizacji budynków mieszkalnych w PSM.

Plan ten zakładał docieplenie wszystkich budynków mieszkalnych wraz z ociepleniem stropodachów i stropów piwnic w latach 2005 - 2014 oraz wykonanie nowej kompleksowej kolorystyki osiedli.

Zarząd PSM podjął działania, aby całość prac termo-modernizacyjnych została zakończona w latach 2005 - 2007 tj. w 3 lata. Takie przyspieszenie prac wymagało zabezpieczenia w tym okresie środków finansowych wielokrotnie przekraczających wpłaty członków na fundusz remontowy. Zarząd zabezpieczył te środki przez zaciągnięcie kredytów bankowych spłacanych z funduszu remontowego w okresie 10 lat.

Całość inwestycji została rozliczona w 2016 roku.