WstępTermomodernizacjaInne inwestycje

Inne inwestycje

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa oprócz realizowanego szerokiego programu termomodernizacji prowadzi też prace remontowe i modernizacyjne w swoich zasobach mieszkaniowych.

Do najważniejszych zadań realizowanych w 2016 roku oraz planowanych na lata następne można zaliczyć:

  • modernizacja wind w budynkach wysokich;
  • modernizacja i przebudowa placów zabaw;
  • krycie dachów papami termozgrzewalnymi;
  • wymiana instalacji wewnętrznych tj. ee, wod-kan i gaz;
  • remont i malowanie klatek schodowych;
  • remonty dróg i chodników osiedlowych;
  • przebudowa i modernizacja lokali użytkowych;
  • pielęgnacja zieleni osiedlowej.

Roboty te, realizowane są w przeważającej części przez Zakład Remontowo Budowlany PSM oraz własne służby konserwatorskie. Roboty specjalistyczne tj; modernizacja wind oraz wymiana instalacji gazowych w budynkach zlecane są w drodze przetargu innym wykonawcom.