Roboty budowlaneOferta najmuOferta mieszkaniowaInne ogłoszenia

Roboty budowlane


   

Data publikacji: 2023-12-06
ZAPROSZENIE DO PRZETARGU
Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Puławach z siedzibą przy ulicy Centralnej 2 w Puławach ogłasza przetarg na remont instalacji elektrycznej klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej 9 oraz przy ul. Polnej 3 w Puławach

Dane techniczne budynków:
- ilość klatek schodowych - 6
- ilość kondygnacji nadz. - 5
- ilość mieszkań - 70
- ilość mieszkań na poszczególnych klatkach schodowych:
- I, VI kl. - 15
- II, III, IV, V kl. - 10

Szczegółowy zakres robót:

- demontaż piętrowych rozdzielnic elektrycznych wraz z osprzętem elektrycznym i szaf gazowych.
- usunięcie i wywiezienie gruzu.
- Remont (wymiana) rozdzielnic administracyjnych głównych ? II i V klatka.
- montaż prefabrykowanych wolno stojących metalowych rozdzielnic piętrowych z osprzętem elektrycznym i montaż szaf gazowych.
- montaż tablic rozdzielczych w mieszkaniach sztuk wraz z wyłącznikami instalacyjnymi, po 3 sztuki, przyłączenie do zasilania 3 fazowe.
- średnice przewodów WLZ 16 mm?, zasilenie mieszkań 5x4 mm?, oświetlenie klatki i dzwonki 3x1,5 mm?,
- instalacja dzwonkowa zasilana z mieszkań, montaż puszek i przycisków na klatce schodowej i podłączenie istniejących dzwonków w mieszkaniach.
- instalacja oświetleniowa klatki schodowej i montaż opraw LED z czujnikami ruchu na klatce schodowej i w wejściu do budynku.

Podczas prac remontowych musi być zachowana ciągłość zasilania w energię.

Oferent winien zapoznać się ze stanem technicznym istniejącej instalacji elektrycznej na klatkach schodowych i piwnicach budynków oraz występującymi kolizjami, z instalacją gazową, domofonową, internetową, telewizji kablowej, przekaźnikową do transmisji danych.
W każdym z budynków wykonać instalację uziemiającą wyrównawczą.

Inwestycję należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz przepisami P-poż i Polskich Norm.

Po zakończeniu wykonać badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji.
Protokoły z pomiarów oraz atesty i certyfikaty użytych materiałów dostarczyć inwestorowi wraz z dokumentacją powykonawczą.

Oferty wraz z kosztorysem, prosimy składać w sekretariacie Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach, 24-100 Puławy ul. Centralna 2, w zamkniętych kopertach na każdy budynek osobno z dopiskiem '' Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Leśna 9 w Puławach? i '' Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Polna 3 w Puławach? w terminie do dnia 11.01.2024r. do godz. 10.00. Dopuszczamy możliwość złożenia oferty na pojedyńczy budynek.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2024r. o godz. 10.30.


Zastrzegamy dla siebie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacji dodatkowych udziela Administracja Osiedla Leśna i Wróblewskiego ul. Polna 4, 24-100 Puławy - kierownik osiedla Pan Tomasz Śliwiński tel. 81 886 36 76 kom. 510 035 502

Data publikacji: 2023-11-16
ZAPROSZENIE DO PRZETARGU
Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Puławach z siedzibą przy ulicy Centralnej 2 w Puławach ogłasza przetarg na remont instalacji elektrycznej klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej 9 oraz przy ul. Polnej 3 w Puławach.

Dane techniczne budynków:
- ilość klatek schodowych - 6
- ilość kondygnacji nadz. - 5
- ilość mieszkań - 70
- ilość mieszkań na poszczególnych klatkach schodowych:
- I, VI kl. - 15
- II, III, IV, V kl. - 10

Szczegółowy zakres robót:

- demontaż piętrowych rozdzielnic elektrycznych wraz z osprzętem elektrycznym i szaf gazowych.
- usunięcie i wywiezienie gruzu.
- Remont (wymiana) rozdzielnic administracyjnych głównych ? II i V klatka.
- montaż prefabrykowanych wolno stojących metalowych rozdzielnic piętrowych z osprzętem elektrycznym i montaż szaf gazowych.
- montaż tablic rozdzielczych w mieszkaniach sztuk wraz z wyłącznikami instalacyjnymi, po 3 sztuki, przyłączenie do zasilania 3 fazowe.
- średnice przewodów WLZ 16 mm?, zasilenie mieszkań 5x4 mm?, oświetlenie klatki i dzwonki 3x1,5 mm?,
- instalacja dzwonkowa zasilana z mieszkań, montaż puszek i przycisków na klatce schodowej i podłączenie istniejących dzwonków w mieszkaniach.
- instalacja oświetleniowa klatki schodowej i montaż opraw LED z czujnikami ruchu na klatce schodowej i w wejściu do budynku.

Podczas prac remontowych musi być zachowana ciągłość zasilania w energię.

Oferent winien zapoznać się ze stanem technicznym istniejącej instalacji elektrycznej na klatkach schodowych i piwnicach budynków oraz występującymi kolizjami, z instalacją gazową, domofonową, internetową, telewizji kablowej, przekaźnikową do transmisji danych.
W każdym z budynków wykonać instalację uziemiającą wyrównawczą.

Inwestycję należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz przepisami P-poż i Polskich Norm.

Po zakończeniu wykonać badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji.
Protokoły z pomiarów oraz atesty i certyfikaty użytych materiałów dostarczyć inwestorowi wraz z dokumentacją powykonawczą.

Oferty wraz z kosztorysem, prosimy składać w sekretariacie Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach, 24-100 Puławy ul. Centralna 2, w zamkniętych kopertach na każdy budynek osobno z dopiskiem '' Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Leśna 9 w Puławach? i '' Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Polna 3 w Puławach? w terminie do dnia 30.11.2023r. do godz. 10.00. Dopuszczamy możliwość złożenia oferty na pojedynczy budynek.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2023r. o godz. 10.30.


Zastrzegamy dla siebie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacji dodatkowych udziela Administracja Osiedla Leśna i Wróblewskiego ul. Polna 4 24-100 Puławy - kierownik osiedla Pan Tomasz Śliwiński el. 81 886 36 76 kom. 510 035 502