Roboty budowlaneOferta najmuOferta mieszkaniowaInne ogłoszenia

Oferta najmu


   

Data publikacji: 2020-12-01
LOKAL DO WYNAJĘCIA
Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia,
atrakcyjny lokal użytkowy zlokalizowany na osiedlu Gościńczyk w Puławach.

ul. Filtrowa 7 niski parter - powierzchnia lokalu ? 60,50 m2
Stawka wywoławcza - 4 zł/m2 [netto] + VAT


Stawka wywoławcza nie uwzględnia opłat za wodę, ścieki, C.O., C.W. oraz podatku VAT i innych opłat. Rozpatrywane będą tylko oferty na nie uciążliwą działalność. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zainteresowani mogą składać oferty na piśmie z podaniem : propozycji branży, stawki czynszowej do Zarządu PSM - ul. Centralna 2 w Puławach w terminie do dnia 18. 12. 2020 roku, do godz. 15.oo.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w okresie siedmiu dni od daty upływu terminu składania ofert.

Dodatkowe informacje w Administracji Osiedla Niwa - tel. 818862182

Data publikacji: 2020-11-18
LOKAL DO WYNAJĘCIA
Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia dwa atrakcyjne lokale użytkowe zlokalizowane na parterze w budynku przy ul. Centralnej 2 w Puławach:

- o powierzchni - 61,00 m2
- o powierzchni - 65,00 m2

Stawka czynszowa 26,00zł/m?
Stawka czynszowa nie uwzględnia opłat za wodę, ścieki, C.O., C.W. oraz podatku VAT i innych opłat.
Rozpatrywane będą tylko oferty na nie uciążliwą działalność.
Zainteresowani mogą składać oferty na piśmie z podaniem: propozycji branży do Zarządu P.S.M.- ul. Centralna 2 sekretariat w Puławach.

Dodatkowe informacje w Administracji Ogólna Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - tel. (81) 886-42-86 wew. 109.

Data publikacji: 2020-04-08
LOKAL DO WYNAJĘCIA
Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia,
atrakcyjny lokal użytkowy zlokalizowany na osiedlu C. K. Norwida w Puławach.

ul. Wojska Polskiego nr 11 - powierzchnia lokalu - 85,oo m2
Stawka najmu do negocjacjiStawka wywoławcza nie uwzględnia opłat za wodę , ścieki , C.O. , C.W.
oraz podatku VAT i innych opłat.

Zainteresowani mogą negocjować warunki najmu z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Centralna 2 w Puławach.

Dodatkowe informacje w Administracji Osiedla Niwa - tel. 818862182

Data publikacji: 2019-01-08
LOKALE DO WYNAJĘCIA (OS. LEŚNA)
Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia atrakcyjne lokale użytkowe:

1. Lokal użytkowy o powierzchni 200,62 m2 usytuowany w budynku przy ulicy Eustachiewicza 3 (I piętro) w Puławach.

Pisemne oferty z proponowaną stawką czynszu za 1 m2 netto prosimy składać w sekretariacie Zarządu PSM w Puławach przy ul. Centralnej 2.

Dodatkowe informacje w Administracji Osiedla Wróblewskiego, Leśna przy ul. Polnej 4 - tel. 818863676, 818863984

Data publikacji: 2016-04-26
LOKALE DO WYNAJĘCIA (Budynek Zarządu PSM)
Zarząd Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej posiada do wynajęcia lokale użytkowe przy ul. Centralnej 2 o pow. 15 m2 na działalność biurową.

Szczegóły pod numerem telefonu 81 886 42 86.