WstępOsiedle LeśnaOsiedle
Wróblewskiego
Osiedle Norwida,
Niwa i Gościńczyk
Zakład Remontowo
Budowlany

Nasze osiedla
i Zakład Remontowo-Budowlany

W Spółdzielni 124 pracowników obsługuje 6444 członków oraz 157 najemców lokali usługowych.

Aktualnie funkcjonują 3 administracje osiedlowe:

  • ADM "Norwida, Niwa i Gościńczyk",
  • ADM "Wróblewskiego i Serek",
  • ADM "Leśna"

    oraz

  • Zakład Remontowo-Budowlany

Trzema administracjami kierują :

Administracja Osiedla Norwida,
Niwa i Gościńczyk
- mgr Jarosław Kopciński
Administracja Osiedla Wróblewskiego
i Serek
- Tomasz Śliwiński
Administracja Osiedla Leśna
oraz Kurów i Markuszów
- Tomasz Śliwiński
Zakład Remontowo-Budowlany - mgr Renata Kruk

Zadaniem kierownictwa osiedli jest wykonywanie ważniejszych robót w zakresie konserwacji i remontów na rzecz własnych zasobów a także utrzymanie zieleni w Osiedlach.

Poszczególne działy w budynku Zarządu Spółdzielni zajmują się wszystkimi problemami eksploatacji zasobów mieszkaniowych.

W latach 2005-2007 Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa zrealizowała program docieplenia wszystkich budynków mieszkalnych we wszystkich osiedlach spółdzielczych.