WstępOsiedle
Wróblewskiego i Leśna
Osiedle Norwida,
Niwa i Gościńczyk
Zakład Remontowo
Budowlany

Osiedle "Norwida, Niwa
i Gościńczyk"

W 1970 roku rozpoczęto budowę Osiedla "Norwida" (dawniej Świerczewskiego) usytuowanego przy ul. Dzierżyńskiego (obecnie ul. Lubelska). Osiedle zaprojektowane przez Warszawskie Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego w Warszawie liczyło 1063 mieszkania w 27 budynkach pięcio-kondygnacyjnych i 3 budynkach jedenasto-kondygnacyjnych.

Osiedle wyposażone zostało w centrum handlowo-usługowe w parterach budynków średniowysokich, szkołę podstawową, przedszkole, pawilon handlowo-administracyjny przy ul. Lubelskiej 25, w którym od 1976 r. funkcjonuje Administracja Osiedli oraz Osiedlowy Dom Kultury.
Obecnie w budynku szkolnym przy ul. Kaniowczyków 9 funkcjonuje Zespół Szkół Ogónokształcących nr 1.

Osiedle "Niwa" usytuowane po przeciwnej stronie Osiedla "Norwida" i jest jednym z największych Osiedli PSM. Budowa tego Osiedla rozpoczęła się w 1978 r według projektu Zakładu Projektowania i Usług Inwestycyjnych "Inwestprojekt" w Lublinie. W 32 budynkach pięcio-kondygnacyjnych i 5 jedenasto-kondygnacyjnych jest 1520 mieszkań o powierzchni 89.562,22 m2.

Ostatni budynek mieszkalno-usługowy zlokalizowany przy ul. Lubelskiej 18 wybudowany został według najnowszej technologii uwzględniając estetyczną i nowoczesną architekturę. Obiekt oddano do użytku w latach 1994-95.

Osiedle posiada bogatą sieć handlowo-usługową, obiekt szkolny ze szkołą podstawową i przedszkolem, budynek ZUS z Ośrodkiem Zdrowia oraz nowoczesny kompleks boksów garażowych z pawilonami usługowymi oddany do użytku w latach 1996-97.

Najmłodszym Osiedlem Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest Osiedle "Gościńczyk" wtapiające się swoją strukturą w Osiedle "Niwa".
Do 1998 r oddano do użytku w tym Osiedlu 15 budynków z liczbą 798 mieszkań o powierzchni 51.239,22 m2.
Większość budynków powstała wg nowej technologii przy zachowaniu nowoczesnej i estetycznej architektury.