WstępOsiedle LeśnaOsiedle
Wróblewskiego
Osiedle Norwida,
Niwa i Gościńczyk
Zakład Remontowo
Budowlany

Zakład Remontowo-Budowlany

Zakład Remontowo - Budowlany Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powstał w 1968 r. Obecnie zlokalizowany jest przy ul. Jaworowej 2. Kierownikiem zakładu jest mgr Renata Kruk.

Przedmiotem podstawowych zadań ZRB jest działanie na rzecz Administracji Osiedli Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z ich wskazaniami.

Prace nasze polegają na wykonywaniu remontów lokali spółdzielców, użytkowych, dróg i chodników osiedlowych, klatek schodowych, balkonów, obróbek blacharskich, pokryć dachowych, dokonywanie ociepleń i elewacji budynków. Prace powyższe wykonujemy na rzecz Spółdzielców jak również zleceniodawców obcych.

W okresie zimowym powinnością Zakładu jest utrzymywanie w odpowiednim stanie nawierzchni dróg, chodników, podjazdów do garaży, parkingów osiedlowych.

Dla prawidłowej realizacji funkcjonujących zleceń Zakład nasz posiada odpowiednie usprzętowienie w dostawcze środki transportu, podnośnik montażowy P-183 umożliwiający wykonywanie prac na wysokościach oraz koparko- ładowarkę i inne, wyposażenie jak też zaplecze w postaci: stolarni, ślusarni, warsztatów i znaczącej powierzchni magazynowej. Teren ZRB jest chroniony i dozorowany.

Załoga licząca 26 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, pracująca w systemie akordowym, grupująca znakomitych fachowców umożliwia nam zaspokojenie wysokich wymagań zleceniodawców.
W okresie umożliwiającym prace w szerszym zakresie dodatkowo zatrudniamy pracowników kontraktowych różnych zawodów.

Mając na względzie nabyte przez długie lata doświadczenie Zakładu w pełni gwarantujemy terminowość i wysoką jakość wykonywanych usług.