WstępWalne
Zgromadzenie
Rada
Nadzorcza
ZarządAkty
Prawne
HistoriaZasoby

Jubileusz 50-lecia PSM

21 września 2011r. minęło dokładnie 50 lat od powstania Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W tym też dniu odbyła się uroczysta gala, mająca na celu przypomnienie i zarazem uczczenie wspaniałego "złotego" jubileuszu Spółdzielni.

Na sali widowiskowej "Domu Chemika" zebrali się wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób są lub byli związani ze spółdzielczością mieszkaniową i którym losy spółdzielni nie są obojętne: działacze samorządowi, związkowi i społeczni, pracownicy wszystkich szczebli, ci aktywni zawodowo i ci emerytowani oraz mieszkańcy-członkowie Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

   

Obchody uświetniła obecność przedstawicieli władz powiatowych i miejskich w osobach: Starosta Puławski Witold Popiołek, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Wiceprezydent Ewa Wójcik, Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Śliwiński.

Gospodarz uroczystości Prezes Wacław Strzelec powitał serdecznie wszystkich przybyłych gości, w swoim wystapieniu przybliżył zarys powstawania spółdzielczości mieszkaniowej w Puławach oraz wspomniał tych, którzy tworzyli jej zręby.

Nastepnie zaprosił do obejrzenia krótkiego filmu o Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zawierającego najważniejsze wydarzenia i zakres prowadzonej działalności od momentu zawiązania pół wieku temu do dnia dzisiejszego.

Ogromnie ważną chwilą obchodów było przyznanie pracownikom orderów i odznaczeń, które w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego wręczył Sekretarz Stanu w MSWiA Włodzimierz Karpiński.

Brązowym Krzyżem Zasługi - za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej odznaczony został Waldemar Miazga

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali:

Swoje odznaczenia przyznał również Związek Zawodowy "Budowlani". Odznakę "Zasłużony dla Budownictwa" otrzymali Prezes Spółdzielni Wacław Strzelec oraz Wiceprezes Zenon Golmento. Aktu dekoracji dokonał Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego "Budowlani" Ireneusz Goździołko.

   

Na tym wyróżnieniu się nie skończyło. Prezesi Spółdzielni odebrali z rąk członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej Pana Jana Gąbki i Pana Ryszarda Petkiewicza odznakę Krajowej Rady Spółdzielczej "Za zasługi dla spółdzielczości" dla Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

   

Ponadto odznaką "Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego" wyróżniono 29 osób:

Z okazji jubileuszu Zarząd Spółdzielni przygotował okolicznościowe puchary, które Panowie Prezesi wręczyli na scenie przedstawicielom władz miasta.

   

   

Puchary wręczyli także działaczom samorządowym w osobach: Henryk Iwanejko, Bolesław Jeżyna, Franciszek Woch, Jan Rybicki, Witold Szczepański, Waldemar Rejmak.

Na tak ważnej gali nie mogło zabraknąć wystapienia pracowników i samorządowców. Wzruszający był moment, gdy przedstawiciele obu tych grup: Romana Mazurek i Waldemar Rejmak skierowali pod adresem Panów Prezesów i Głównej Księgowej Marianny Bąkała wiele ciepłych słów uznania za dotychczasową pracę i wkład w rozwój Spółdzielni, a wyrazem wdzięczności były wręczone puchary i kosze kwiatów.

   

   

Powyższe wystapienie otworzyło całą listę gratulacji jubileuszowych, głos zabierali między innymi Starosta Witold Popiołek, Prezydent Miasta Janusz Grobel, Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Śliwiński, Członek Krajowej Rady Spółdzielczej Jan Gąbka. Wszyscy podkreślali ogromny wkład Spółdzielni w rozwój Puław oraz znaczenie spółdzielczości mieszkaniowej w skali całego kraju.

   

   

   

   

   

   

Na tym zakończyła sie część oficjalna uroczystości, po której nastąpiła krótka prezentacja podopiecznych Osiedlowych Domów Kultury PSM - był mini koncert skrzypcowy, fortepianowy, występy dzieci z Akademii Młodych Talentów, pokazy taneczne break-dance i tańca towarzyskiego. Część artystyczną zakończył występ profesjonalnej grupy rockowej z Petersburga "BackUp".

   

   

             

   

   

Dopełnieniem obchodów 50-lecia Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej była ekspozycja zaprezentowana na holu POK "Dom Chemika" składająca się z wystawy fotograficznej, zawierającej zarówno zdjęcia archiwalne jak też współczesne z życia Spółdzielni oraz - w drugiej części, z prac plastycznych dzieci i młodzieży z Osiedlowych Domów Kultury.