WstępWalne
Zgromadzenie
Rada
Nadzorcza
ZarządAkty
Prawne
HistoriaZasoby

Zarząd

Prezesi Spółdzielni

1. Strzelec Wacław 1982 - nadal
2. Śliwiński Stanisław 1975 - 1982
3. Hanclich Jerzy 1972 - 1975
4. Krawczyk Michał 1965 - 1972
5. Jeżyna Bolesław 1963 - 1965
6. Aspras Michał 1961 - 1963Wiceprezesi Spółdzielni

1. Golmento Zenon 1989 - nadal
2. Woch Franciszek 1982 - 1989
3. Jędrzejczyk Antoni 1972 - 1982
4. Śliwiński Stanisław 1967 - 1975
5. Jeżyna Bolesław 1965 - 1972
6. Kozak Józef 1964 - 1965
7. Sikora Zenon 1963 - 1963
8. Szczepiński Janusz 1961 - 1963Rady Nadzorcze

2010-nadal

1. Rejmak Waldemar Przewodniczący Rady
2. Kosiewski Edward Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Binięda Henryk Członek Rady
4. Antczak Zbigniew Członek Rady
5. Jabłoński Walerian Członek Rady
6. Jędrzejczyk Cezary Członek Rady
7. Magnuszewski Tadeusz Członek Rady
8. Woch Franciszek Członek Rady
9. Irauth Jadwiga Członek Rady
10. Juśko Elżbieta Członek Rady
11. Heczko Adam Członek Rady
12. Wach Stanisława Członek Rady
13. Chabros Władysław Członek Rady
14. Fudali Łucja Członek Rady
14. Sola Zbigniew Członek Rady
15. Kucio Lucjan Członek Rady2006-2010

1. Rejmak Waldemar Przewodniczący Rady
2. Fudali Łucja Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Jabłoński Walerian Członek Rady
4. Hordyjewski Andrzej Członek Rady
5. Woch Franciszek Członek Rady
6. Jędrzejczyk Cezary Członek Rady
7. Heczko Adam Członek Rady
8. Juśko Elżbieta Członek Rady
9. Kosiewski Edward Członek Rady
10. Magnuszewski Tadeusz Członek Rady
11. Binięda Henryk Członek Rady
12. Irauth Jadwiga Członek Rady
13. Kapyś Grzegorz Członek Rady
14. Antczak Zbigniew Członek Rady
15. Wach Stanisława Członek Rady
16. Kubal Marian Członek Rady
17. Papużyński Marek Członek Rady2002-2006

1. Rejmak Waldemar Przewodniczący Rady
2. Fudali Łucja Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Jabłoński Walerian Członek Rady
4. Hordyjewski Andrzej Członek Rady
5. Woch Franciszek Członek Rady
6. Kowalik Władysław Członek Rady
7. Dąbrowska Danuta Członek Rady
8. Juśko Elżbieta Członek Rady
9. Magnuszewski Tadeusz Członek Rady
10. Papużyński Marek Członek Rady
11. Bażański Jan Członek Rady
12. Łopatek Tadeusz Członek Rady
13. Szczepański Witold Członek Rady
14. Antoń Halina Członek Rady
15. Bochniarz Urszula Członek Rady
16. Irauth Jadwiga Członek Rady
17. Jędrzejczyk Cezary Członek Rady1999-2002

1. Szczepański Witold Przewodniczący Rady
2. Papużyński Marek Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Bażański Jan Członek Rady
4. Bęc Ryszard Członek Rady
5. Dąbrowska Danuta Członek Rady
6. Fudali Łucja Członek Rady
7. Hordyjewski Andrzej Członek Rady
8. Irauth Jadwiga Członek Rady
9. Jabłoński Walerian Członek Rady
10. Jędrzejczyk Cezary Członek Rady
11. Juśko Elżbieta Członek Rady
12. Kowalik Władysław Członek Rady
13. Magnuszewki Tadeusz Członek Rady
14. Mrozek Mieczysław Członek Rady
15. Seredyn Marian Członek Rady
16. Woch Franciszek Członek Rady
17. Łopatek Tadeusz Członek Rady1996-1999

1. Szczepański Witold Przewodniczący Rady
2. Bogusz Władysław Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Woch Franciszek Członek Rady
4. Łopatek Tadeusz Członek Rady
5. Kucharski Bolesław Członek Rady
6. Hordyjewski Andrzej Członek Rady
7. Dąbrowska Danuta Członek Rady
8. Fudali Łucja Członek Rady
9. Irauth Jadwiga Członek Rady
10. Jędrzejczyk Cezary Członek Rady
11. Bęc Ryszard Członek Rady
12. Papużyński Marek Członek Rady
13. Bażański Jan Członek Rady
14. Magnuszewski Tadeusz Członek Rady
15. Juśko Elżbieta Członek Rady
16. Janda Stanisław Członek Rady
17. Trawiński Adam Członek Rady1993-1996

1. Bogusz Władysław Przewodniczący Rady
2. Bażański Jan Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Szczepański Witold Zastępca Przewodniczącego Rady
4. Gawęcki Jerzy Członek Rady
5. Kucharski Bolesław Członek Rady
6. Janda Stanisław Członek Rady
7. Dziurzyński Wiesław Członek Rady
8. Wronowski Wiesław Członek Rady
9. Seredyn Marian Członek Rady
10. Piasecka Helena Członek Rady
11. Magnuszewski Tadeusz Członek Rady
12. Michowski Stanisław Członek Rady
13. Ogórek Ignacy Członek Rady
14. Walczak Leszek Członek Rady
15. Muszyński Marek Członek Rady
16. Molenda Barbara Członek Rady
17. Skwarek Wacław Członek Rady
18. Wiącek Waldemar Członek Rady
19. Irauth Jadwiga Członek Rady
20. Jędrzejczyk Cezary Członek Rady
21. Kisielewski Stefan Członek Rady
22. Madej Hanna Członek Rady
23. Bęc Ryszard Członek Rady
24. Dankowski Czesław Członek Rady1990-1993

1. Szczepański Witold Przewodniczący Rady
2. Jeżyna Krzysztof Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Śliwczyński Stefan Zastępca Przewodniczącego Rady
4. Mroczek Andrzej Członek Rady
5. Rene Andrzej Członek Rady
6. Banach Marek Członek Rady
7. Oleksiak Stanisław Członek Rady
8. Zdun Zbigniew Członek Rady
9. Nowicka Grażyna Członek Rady
10. Gregier Janusz Członek Rady
11. Borkowski Roman Członek Rady
12. Kucharski Bolesław Członek Rady
13. Mazurek Marek Członek Rady
14. Wujec Jan Członek Rady
15. Wiącek Waldemar Członek Rady
16. Wojnarowski Witold Członek Rady
17. Seredyn Marian Członek Rady
18. Śnieżek Jacek Członek Rady
19. Kozak Barbara Członek Rady
20. Madej Hanna Członek Rady
21. Faber Elżbieta Członek Rady
22. Siedlecka Kazimiera Członek Rady
23. Główka Elżbieta Członek Rady
24. Michalik Adam Członek Rady1989-1990

1. Rybicki Jan Przewodniczący Rady
2. Bogusz Władysław Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Papużyński Marek Zastępca Przewodniczącego Rady
4. Rauner Teresa Członek Rady
5. Leonarcik Eugeniusz Członek Rady
6. Polak Józef Członek Rady
7. Szczepański Witold Członek Rady
8. Bik Danuta Członek Rady
9. Sadowski Michał Członek Rady
10. Wronowski Wiesław Członek Rady
11. Giergiel Kazimierz Członek Rady
12. Pardyka Mieczysław Członek Rady
13. Bielawski Wiesław Członek Rady
14. Klimkiewicz Jan Członek Rady
15. Kucharski Bolesław Członek Rady
16. Ratus Marian Członek Rady
17. Kubala Mieczysław Członek Rady
18. Woźniakowski Tadeusz Członek Rady
19. Jeżyna Krzysztof Członek Rady
20. Durak Henryka Członek Rady
21. Janisz Krystyna Członek Rady
22. Żabicki Jan Członek Rady
23. Seredyn Barbara Członek Rady
24. Szczypa Wiesław Członek Rady1986-1989

1. Rybicki Jan Przewodniczący Rady
2. Bicki Czesław Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Papużyński Marek Zastępca Przewodniczącego Rady
4. Bogusz Władysław Członek Rady
5. Byzdra Bogdan Członek Rady
6. Durak Henryka Członek Rady
7. Filipowska Urszula Członek Rady
8. Giergiel Kazimierz Członek Rady
9. Hołosyniuk Wacław Członek Rady
10. Janisz Krystyna Członek Rady
11. Kamińska Maria Członek Rady
12. Klimkiewicz Jan Członek Rady
13. Kuba Andrzej Członek Rady
14. Lipiec Wojciech Członek Rady
15. Łuszczyńska Justyna Członek Rady
16. Marosz Michał Członek Rady
17. Pardyka Mieczysław Członek Rady
18. Podolak Jerzy Członek Rady
19. Rauner Teresa Członek Rady
20. Seredyn Barbara Członek Rady
21. Sroczyński Adam Członek Rady
22. Tutka Józef Członek Rady
23. Żabicki Jan Członek Rady
24. Wiśniewski Jerzy Członek Rady1983-1986

1. Żmudziński Jan Przewodniczący Rady
2. Żelazny Jan Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Rauner Teresa Zastępca Przewodniczącego Rady
4. Kuba Andrzej Członek Rady
5. Żabicki Jan Członek Rady
6. Jakubowski Ignacy Członek Rady
7. Kowalik Czesław Członek Rady
8. Poźniak Elżbieta Członek Rady
9. Dankowski Czesław Członek Rady
10. Szuba Wiesław Członek Rady
11. Mogielnicki Andrzej Członek Rady
12. Łagowski Edward Członek Rady
13. Mazur Anna Członek Rady
14. Sala Andrzej Członek Rady
15. Lipiec Wojciech Członek Rady
16. Papużyński Marek Członek Rady
17. Byzdra Bogdan Członek Rady
18. Szczepański Witold Członek Rady
19. Korzeniowska Janina Członek Rady
20. Trzciński Jerzy Członek Rady
21. Zientek Adam Członek Rady
22. Sułek Wojciech Członek Rady
23. Bogusz Władysław Członek Rady
24. Strzałkowski Leonard Członek Rady1982-1983

1. Trzciński Jerzy Przewodniczący Rady
2. Bicki Czesław Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Łuszczyńska Justyna Członek Rady
4. Poźniak Elżbieta Członek Rady
5. Rybicki Jan Członek Rady
6. Papużyński Marek Członek Rady
7. Koszuta Ryszard Członek Rady
8. Łoskot Franciszek Członek Rady
9. Strzałkowski Leonard Członek Rady
10. Kuba Andrzej Członek Rady
11. Byzdra Bogdan Członek Rady
12. Krzeszowiec Kazimierz Członek Rady
13. Szczepański Witold Członek Rady
14. Żelazny Jan Członek Rady
15. Wiśniewska Jadwiga Członek Rady
16. Leszek Adam Członek Rady
17. Wiśniewski Jerzy Członek Rady
18. Rybicka Anna Członek Rady1981-1982

1. Trzciński Jerzy Przewodniczący Rady
2. Bicki Czesław Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Łuszczyńska Justyna Członek Rady
4. Poźniak Elżbieta Członek Rady
5. Rybicki Jan Członek Rady
6. Papużyński Marek Członek Rady
7. Koszuta Ryszard Członek Rady
8. Łoskot Franciszek Członek Rady
9. Strzałkowski Leonard Członek Rady
10. Kuba Andrzej Członek Rady
11. Byzdra Bogdan Członek Rady
12. Krzeszowiec Kazimierz Członek Rady
13. Szczepański Witold Członek Rady
14. Żelazny Jan Członek Rady
15. Wiśniewska Jadwiga Członek Rady
16. Leszek Adam Członek Rady
17. Wiśniewski Jerzy Członek Rady
18. Rybicka Anna Członek Rady1980-1981

1. Trzciński Jerzy Przewodniczący Rady
2. Okoń Tadeusz Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Wiśniewska Jadwiga Członek Rady
4. Kalinko Józef Członek Rady
5. Krzeszowiec Kazimierz Członek Rady
6. Łuszczyńska Justyna Członek Rady
7. Koszuta Ryszard Członek Rady
8. Kuba Andrzej Członek Rady
9. Łoskot Franciszek Członek Rady
10. Rybicka Anna Członek Rady
11. Rymkiewicz Maria Członek Rady
12. Pawlak Henryk Członek Rady
13. Żelazny Jan Członek Rady
14. Szczepański Witold Członek Rady
15. Strzałkowski Leonard Członek Rady
16. Wiśniewski Jerzy Członek Rady
17. Leszek Adam Członek Rady
18. Byzdra Bogdan Członek Rady1979-1980

1. Trzciński Jerzy Przewodniczący Rady
2. Okoń Tadeusz Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Wiśniewska Jadwiga Członek Rady
4. Kalinko Józef Członek Rady
5. Krzeszowiec Kazimierz Członek Rady
6. Łuszczyńska Justyna Członek Rady
7. Wojcieszuk Aleksander Członek Rady
8. Koszuta Ryszard Członek Rady
9. Kuba Andrzej Członek Rady
10. Łoskot Franciszek Członek Rady
11. Reksa Krystyna Członek Rady
12. Żelazny Jan Członek Rady
13. Szczepański Witold Członek Rady
14. Sikorski Edward Członek Rady
15. Bicki Czesław Członek Rady
16. Woch Franciszek Członek Rady
17. Rymkiewicz Maria Członek Rady1978-1979

1. Trzciński Jerzy Przewodniczący Rady
2. Okoń Tadeusz Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Sikorski Edward Członek Rady
4. Gębal Ryszard Członek Rady
5. Wiśniewska Jadwiga Członek Rady
6. Kalinko Józef Członek Rady
7. Krzeszowiec Kazimierz Członek Rady
8. Łuszczyńska Justyna Członek Rady
9. Koszuta Ryszrd Członek Rady
10. Kuba Andrzej Członek Rady
11. Łoskot Franciszek Członek Rady
12. Rybicka Anna Członek Rady
13. Pawlak Henryk Członek Rady
14. Ziółek Maria Członek Rady
15. Reksa Krystyna Członek Rady
16. Bicki Czesław Członek Rady
17. Papużyński Marek Członek Rady
18. Byzdra Bogdan Członek Rady
19. Wiśniewski Jerzy Członek Rady1977-1978

1. Trzciński Jerzy Przewodniczący Rady
2. Okoń Tadeusz Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Zarzecki Józef Członek Rady
4. Sikorski Edward Członek Rady
5. Jędrych Stanisław Członek Rady
6. Wiśniewska Jadwiga Członek Rady
7. Kalinko Józef Członek Rady
8. Krzeszowiec Kazimierz Członek Rady
9. Łuszczyńska Justyna Członek Rady
10. Koszuta Ryszard Członek Rady
11. Kuba Andrzej Członek Rady
12. Byzdra Bogdan Członek Rady
13. Łoskot Franciszek Członek Rady
14. Rybicka Anna Członek Rady
15. Wiśniewski Jerzy Członek Rady
16. Wojcieszuk Aleksander Członek Rady
17. Reksa Krystyna Członek Rady
18. Zadura Roman Członek Rady
19. Ufnal Janusz Członek Rady
20. Cichocka Zofia Członek Rady1976-1977

1. Trzciński Jerzy Przewodniczący Rady
2. Okoń Tadeusz Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Zarzecki Józef Członek Rady
4. Gębal Ryszard Członek Rady
5. Sikorski Edward Członek Rady
6. Jędrych Stanisław Członek Rady
7. Wiśniewska Jadwiga Członek Rady
8. Kalinko Józef Członek Rady
9. Maciejewski Zdzisław Członek Rady
10. Krzeszowiec Kazimierz Członek Rady
11. Łuszczyńska Justyna Członek Rady
12. Żelazny Jan Członek Rady
13. Wojnarowski Witold Członek Rady
14. Kuśmierz Jadwiga Członek Rady
15. Byzdra Bogdan Członek Rady
16. Koszuta Ryszard Członek Rady
17. Kuba Andrzej Członek Rady
18. Strzałkowski Leonard Członek Rady
19. Kowalik Czesław Członek Rady1975-1976

1. Okoń Tadeusz Przewodniczący Rady
2. Kwiatkowski Marian Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Zarzecki Józef Członek Rady
4. Młodkowski Tomasz Członek Rady
5. Gębal Ryszard Członek Rady
6. Sikorski Edward Członek Rady
7. Jędrych Stanisław Członek Rady
8. Wiśniewska Jadwiga Członek Rady
9. Kalinko Józef Członek Rady
10. Maciejewski Zdzisław Członek Rady
11. Krzeszowiec Kazimierz Członek Rady
12. Barńczyk Stefan Członek Rady
13. Łuszczyńska Justyna Członek Rady
14. Żelazny Jan Członek Rady
15. Wojnarowski Witold Członek Rady
16. Kuśmierz Jadwiga Członek Rady
17. Byzdra Bogdan Członek Rady
18. Koszuta Ryszard Członek Rady
19. Ufnal Janusz Członek Rady
20. Fiedor Adam Członek Rady1974-1975

1. Kwiatkowski Marian Przewodniczący Rady
2. Okoń Tadeusz Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Misiaszek Władysław Członek Rady
4. Zarzecki Józef Członek Rady
5. Młodkowski Tomasz Członek Rady
6. Gębal Ryszard Członek Rady
7. Sikorski Edward Członek Rady
8. Jędrych Stanisław Członek Rady
9. Wiśniewska Jadwiga Członek Rady
10. Nawerski Jan Członek Rady
11. Kalinko Józef Członek Rady
12. Maciejewski Zdzisław Członek Rady
13. Krzeszowiec Kazimierz Członek Rady
14. Łuszczyńska Justyna Członek Rady
15. Wiśniewski Jerzy Członek Rady
16. Żelazny Jan Członek Rady
17. Wojnarowski Witold Członek Rady
18. Kuśmierz Jadwiga Członek Rady
19. Koszuta Ryszard Członek Rady
20. Reksa Krystyna Członek Rady1973-1974

1. Kwiatkowski Marian Przewodniczący Rady
2. Zarzecki Józef Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Misiaszek Władysław Członek Rady
4. Sikora Edward Członek Rady
5. Łoskot Franciszek Członek Rady
6. Młodkowski Tomasz Członek Rady
7. Gębal Ryszard Członek Rady
8. Jędrych Stanisław Członek Rady
9. Wiśniewska Jadwiga Członek Rady
10. Okoń Tadeusz Członek Rady
11. Nawerski Jan Członek Rady
12. Kalinko Józef Członek Rady
13. Koszuta Ryszard Członek Rady
14. Łuszczyńska Justyna Członek Rady
15. Maciejewski Zdzisław Członek Rady
16. Krzeszowiec Kazimierz Członek Rady
17. Barańczyk Stefan Członek Rady
18. Chorab Julian Członek Rady
19. Kuśmierz Jadwiga Członek Rady
20. Podurgiel Anna Członek Rady1972-1973

1. Kwiatkowski Marian Przewodniczący Rady
2. Zarzecki Józef Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Misiaszek Władysław Członek Rady
4. Łoskot Franciszek Członek Rady
5. Stańko Marcin Członek Rady
6. Młodkowski Tomasz Członek Rady
7. Gębal Ryszard Członek Rady
8. Sikorski Edward Członek Rady
9. Koszuta Ryszard Członek Rady
10. Marchwiany Leszek Członek Rady
11. Jędrych Stanisław Członek Rady
12. Wiśniewska Jadwiga Członek Rady
13. Maciejewski Zdzisław Członek Rady
14. Okoń Tadeusz Członek Rady
15. Nawerski Jan Członek Rady
16. Malec Eleonora Członek Rady
17. Olender Wiktor Członek Rady
18. Kalinko Józef Członek Rady1971-1972

1. Pisuła Henryk Przewodniczący Rady
2. Kwiatkowski Marian Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Krzeszowiec Kazimierz Członek Rady
4. Misiaszek Władysław Członek Rady
5. Łoskot Franciszek Członek Rady
6. Papużyński Marek Członek Rady
7. Zarzecki Józef Członek Rady
8. Filipowska Urszula Członek Rady
9. Stańko Marcin Członek Rady
10. Młodkowski Tomasz Członek Rady
11. Gębal Ryszard Członek Rady
12. Sikorski Edward Członek Rady
13. Pawelec Henryk Członek Rady
14. Koszuta Ryszard Członek Rady
15. Marchwiany Leszek Członek Rady
16. Wiśniewska Jadwiga Członek Rady
17. Maciejewski Zdzisław Członek Rady1970-1971

1. Pisuła Henryk Przewodniczący Rady
2. Krzeszowiec Kazimierz Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Wróbel Wojciech Członek Rady
4. Junkuszew Witold Członek Rady
5. Majewski Kazimierz Członek Rady
6. Budzyński Tadeusz Członek Rady
7. Misiaszek Władysław Członek Rady
8. Łoskot Franciszek Członek Rady
9. Łodyga Jan Członek Rady
10. Repka Leokadia Członek Rady
11. Kwiatkowski Marian Członek Rady
12. Papużyński Marek Członek Rady
13. Zarzecki Józef Członek Rady
14. Filipowska Urszula Członek Rady
15. Stańko Marcin Członek Rady
16. Młodkowski Tomasz Członek Rady
17. Gębal Ryszard Członek Rady
18. Sikorski Edward Członek Rady1969-1970

1. Wróbel Wojciech Przewodniczący Rady
2. Papużyński Marek Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Junkuszew Witold Członek Rady
4. Majewski Kazimierz Członek Rady
5. Budzyński Tadeusz Członek Rady
6. Misiaszek Władysław Członek Rady
7. Łoskot Franciszek Członek Rady
8. Kowalska Maria Członek Rady
9. Zolech Ryszard Członek Rady
10. Repka Leokadia Członek Rady
11. Chmura Antonina Członek Rady
12. Krzeszowiec Kazimierz Członek Rady
13. Kwiatkowski Marian Członek Rady
14. Doczyńska Maria Członek Rady
15. Falczyński Jerzy Członek Rady
16. Zarzecki Józef Członek Rady
17. Filipowska Urszula Członek Rady
18. Arendt Stefan Członek Rady1968-1969

1. Wróbel Wojciech Przewodniczący Rady
2. Kwiatkowski Marian Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Junkuszew Witold Członek Rady
4. Majewski Kazimierz Członek Rady
5. Budzyński Tadeusz Członek Rady
6. Misiaszek Władysław Członek Rady
7. Świątek Bogdan Członek Rady
8. Kowalik Czesław Członek Rady
9. Mutko Zygmunt Członek Rady
10. Łoskot Franciszek Członek Rady
11. Kowalska Maria Członek Rady
12. Zolech Ryszard Członek Rady
13. Urbanowicz Mieczysław Członek Rady
14. Repka Leokadia Członek Rady
15. Chmura Antonina Członek Rady
16. Krzeszowiec Kazimierz Członek Rady
17. Doczyńska Maria Członek Rady
18. Falczyński Jerzy Członek Rady1967-1968

1. Iwanejko Henryk Przewodniczący Rady
2. Rybczyński Wojciech Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Szemalikowski Zbigniew Członek Rady
4. Krzeszowiec Kazimierz Członek Rady
5. Świątek Bogdan Członek Rady
6. Kwiatkowski Marian Członek Rady
7. Doczyńska Maria Członek Rady
8. Falczyński Jerzy Członek Rady
9. Gębal Ryszard Członek Rady1966-1967

1. Iwanejko Henryk Przewodniczący Rady
2. Kwiatkowski Marian Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Szemalikowski Zbigniew Członek Rady
4. Krzeszowiec Kazimierz Członek Rady
5. Gębal Ryszard Członek Rady
6. Hołaj Mieczysław Członek Rady
7. Doczyńska Maria Członek Rady
8. Świątek Bogdan Członek Rady
9. Skirzyńska Zofia Członek Rady1965-1966

1. Iwanejko Henryk Przewodniczący Rady
2. Krzeszowiec Kazimierz Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Szemalikowski Zbigniew Członek Rady
4. Głos Henryk Członek Rady
5. Hołaj Mieczysław Członek Rady
6. Gębal Ryszard Członek Rady
7. Doczyńska Maria Członek Rady
8. Świątek Bogdan Członek Rady
9. Skirzyńska Zofia Członek Rady1964-1965

1. Iwanejko Henryk Przewodniczący Rady
2. Krzeszowiec Kazimierz Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Szemalikowski Zbigniew Członek Rady
4. Głos Henryk Członek Rady
5. Glinka Józef Członek Rady
6. Podurgiel Anna Członek Rady
7. Hołaj Mieczysław Członek Rady
8. Gębal Ryszard Członek Rady
9. Doczyńska Maria Członek Rady1963 wrzesień - 1964

1. Iwanejko Henryk Przewodniczący Rady
2. Sapuła Henryk Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Gębal Ryszard Członek Rady
4. Doczyńska Maria Członek Rady
5. Szemalikowski Zbigniew Członek Rady
6. Krzeszowiec Kazimierz Członek Rady
7. Głos Henryk Członek Rady
8. Glinka Józef Członek Rady
9. Podurgiel Anna Członek Rady1963 maj - wrzesień

1. Iwanejko Henryk Przewodniczący Rady
2. Sapuła Henryk Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Gawda Stanisław Członek Rady
4. Gębal Ryszard Członek Rady
5. Doczyńska Maria Członek Rady
6. Dziewulska Krystyna Członek Rady
7. Szemalikowski Zbigniew Członek Rady
8. Sikora Zenon Członek Rady
9. Krzeszowiec Kazimierz Członek Rady1961-1963

1. Iwanejko Henryk Przewodniczący Rady
2. Jabłonowski Ryszard Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Gawda Stanisław Członek Rady
4. Gębal Ryszard Członek Rady
5. Sapuła Henryk Członek Rady
6. Jeżyna Bolesław Członek Rady
7. Doczyńska Maria Członek Rady
8. Pielak Henryk Członek Rady
9. Dziewulska Krystyna Członek Rady