WstępWalne
Zgromadzenie
Rada
Nadzorcza
ZarządAkty
Prawne
HistoriaZasoby

Jubileusz 55-lecia PSM

30 września 2016 roku Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa obchodziła jubileusz 55-lecia swojego istnienia. Była to niepowtarzalna okazja do przypomnienia najważniejszych wydarzeń z bogatej historii Spółdzielni, podsumowania pracy i osiągnięć od ostatniego jubileuszu.

   

Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością jubileuszową uroczystość znaleźli się: Prezydent Miasta Puławy Pan Janusz Grobel, Przewodnicząca Rady Miasta Pani Bożena Krygiel, a także obecny był członek Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej i jednocześnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Lublinie Pan Ryszard Petkowicz. Udział wzięli również przedstawiciele przedsiębiorstw i jednostek komunalnych współpracujących na codzień ze Spółdzielnią.

   

Na spotkanie przybyli też członkowie poprzedniej Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz aktualni.

   

W części oficjalnej głos zabrał Prezez Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Wacław Strzelec.

Następnie w imieniu władz miasta głos zabrali Przewodnicząca Rady Miasta Pani Bożena Krygiel oraz Prezydent Miasta Puławy Pan Janusz Grobel.

W imieniu Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej głos zabrał Przewodniczący Pan Ryszard Petkowicz.

W przekazanych listach i w trakcie przemówień składano nie tylko gratulacje i życzenia, ale zwracano też uwagę na wieloaspektowość działalności Spółdzielni. Poza zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, prowadzi ona bowiem również działalność telekomunikacyjną oraz Osiedlowe Domy Kultury.

Z okazji jubileuszu pracownicy oraz członkowie Rady Nadzorczej zostali uhonorowani przez Krajową Radę Spółdzielczą odznaczeniami.

   

Pierwsze okolicznościowe medale z wizerunkiem Stanisława Staszica wybite z okazji 200-lecia spółdzielczości polskiej otrzymali:

Odznakę "Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego" otrzymali pracownicy i członkowie Rady Nadzorczej.

   

Wśród Członków Rady Nadzorczej wyróżnione zostały następujące osoby:

Natomiast wśród pracowników byli to:

   

Jubileusz 55-lecia to dobry moment, aby podkreślić znaczenie członków spółdzielni na co dzień tworzących jej rzeczywistość. Zarząd i Rada Nadzorcza życzy wszystkim mieszkańcom spokojnego i bezpiecznego zamieszkiwania przez wiele lat w zasobach Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.