WstępWalne
Zgromadzenie
Rada
Nadzorcza
ZarządAkty
Prawne
HistoriaZasoby

Nagrody i wyróżnienia dla PSM

Medal przyznany przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej za szczególne zasługi w upowszechnianiu rekreacji fizycznej.

Nagroda przyznana przez Polską Korporację Termorenowacji za propagowanie i wdrażanie w życie idei termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Wyróżnienie przyznane z okazji jubileuszu 10-lecia Korporacji Ubezpieczeniowej FILAR S.A.

Nagroda Sybilla to honorowe wyróżnienie prezydenta Puław przyznawane za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji miasta. W roku 2008 powołana przez prezydenta kapituła przyznała trzy Sybille, w tym dla Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za " znaczący wkład w tworzenie nowego wizerunku miasta poprzez realizację inwestycji termomodernizacyjnych, które wpłynęły na podniesienie estetyki przestrzeni publicznej". Statuetkę dla spółdzielni odebrali podczas koncertu noworocznego prezesi Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Wacław Strzelec i Zenon Golmento.

Tytułu Gazeli Biznesu 2011 przyznany przez redakcję dziennika gospodarczego "Puls Biznesu". Jest to ranking najbardziej dynamicznych polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Dyplom oraz medal za zdobycie tytułu DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2012 przyznany przez redakcję Biznes Magazynu "Strefa Gospodarki" - ogólnopolskiego dodatku do "Dziennika Gazety Prawnej". Celem programu jest wyłonienie wąskiego grona najlepszych w naszym kraju spółdzielni mieszkaniowych.Medal "Za zasługi dla spółdzielczości" przyznany przez Krajową Radę Spółdzielczą.