WstępWalne
Zgromadzenie
Rada
Nadzorcza
ZarządAkty
Prawne
HistoriaZasoby

Odznaczenia państwowe

W dniu 11.11.2012 w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim pracownikom Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostały wręczone odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego.

Krzyż za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej otrzymali:

Wacław Strzelec - Złoty Krzyż Zasługi
Kazimierz Płecha - Brązowy Krzyż Zasługi

Natomiast medale za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej otrzymali:

Złoty Medal za Długoletnią Służbę:

Zenon Golmento
Waldemar Miazga
Elżbieta Faber
Danuta Grochowska
Maria Huczyńska
Grażyna Kawałko
Roman Kosik
Mirosław Kusak
Maria Sikora
Tomasz Śliwiński
Waldemar Wenerski

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę:

Waldemar Kochanowski
Jarosław Kopciński

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę:

Anna Cękiel
Karol Chołuj

   

   

Ponadto uchwałą Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego zostali wyróżnieni:

Tadeusz Baniowski
Marianna Bąkała
Henryk Dziduch
Alina Kozłowska
Romana Mazurek
Alicja Sosik
Renata Stępień
Waldemar Świrkosz

Gratulujemy!