Sieć informatycznaPakiety cenowe

Wskaźniki jakości usług dostepu do internetu


Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci

IV kwartał 20146,0dni
  I kwartał 20156,0dni
 II kwartał 20155,0dni


Liczba uszkodzeń przypadających na sto łączy abonenckich

IV kwartał 20142,6szt.
  I kwartał 20153,2szt.
 II kwartał 20152,4szt.


Średni czas usunięcia uszkodzenia

IV kwartał 201416,0godz.
  I kwartał 201511,5godz.
 II kwartał 201514,0godz.


Wskaźnik reklamacji faktur

IV kwartał 20140,5%
  I kwartał 20150,7%
 II kwartał 20150,3%