Sieć TVKPakiety cenoweParametry techniczne

Parametry techniczne sieci TVK

Sieć kablowa to skomplikowany technicznie i funkcjonalnie mechanizm w skład, którego wchodzą kilometry sieci i setki urządzeń.

Urządzenia zamontowane w sieci pracują w ruchu ciągłym przez 365 dni w roku w skrajnie trudnych warunkach i ich zużycie jest znacznie szybsze niż urządzeń pracujących w warunkach normalnych.
Urządzenia te pracują w systemie naczyń połączonych i zła praca jednego z nich powoduje zakłócenia w pracy kolejnych urządzeń i w konsekwencji zakłóceń w odbiorze programu u wielu odbiorców.

Na sieć kablową PSM składa się:

  • 3.700 m sieci światłowodowych,
  • 13.370 m sieci magistralnych i kilkadziesiąt kilometrów sieci dystrybucyjnych i budynkowych,
  • 3 szt. węzłów optycznych,
  • 64 szt. węzłów wzmacniaczy magistralnych,
  • 440 szt. wzmacniaczy budynkowych.

Głównym elementem sieci jest stacja czołowa zlokalizowana w budynku Zarządu i budynku Partyzantów 5. W stacji zamontowane jest ponad 250 szt. często bardzo skomplikowanych urządzeń, a ich wartość po uwzględnieniu amortyzacji tylko po stronie PSM wynosi 1.918.348 zł.
Do tego należy dodać tysiące elementów biernych w postaci rozgałęźników, filtrów, gniazd, które również wymagają wymiany z uwagi na utratę pierwotnych parametrów.