WszystkieOsiedle LeśnaOsiedle WróblewskiegoOsiedle Norwida,
Niwa i Gościńczyk

WszystkieData publikacji: 2019-02-15
SZANOWNI MIESZKAŃCY
W okresie zimowym do Administracji Osiedli wpływają liczne zgłoszenia zaburzeń pracy wentylacji w Państwa mieszkaniach, objawiającymi się głównie w postaci:
- braku ciągów w kanałach wentylacyjnych
- nawiewie z kratek wentylacyjnych

Skutkuje to pogorszeniem komfortu zamieszkiwania, poprzez wychłodzenie niektórych pomieszczeń oraz pojawianie się szkodliwej dla zdrowia pleśni na ścianach.

Aby bezpiecznie i komfortowo użytkować mieszkanie, należy pamiętać o konieczności zapewnienia stałego napływu powietrza zewnętrznego dla potrzeb wentylacji, w ilości określonych w Polskiej Normie PN 83/B-03430.
Napływ powietrza zewnętrznego musi odbywać się w sposób ciągły przez szczeliny zamkniętych okien w ilości około 120 m3/godz.


W przypadku zastosowania okien o dużej szczelności, należy zaprojektować i zamontować odpowiednie urządzenia pomocnicze, gwarantujące napływ powietrza w wyżej wymienionej ilości.

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako Zarządca budynków ma w obowiązku zapewnić sprawność techniczną i drożność kanałów wentylacyjnych i spalinowych do czego zobowiązuje Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Za napływ powietrza do mieszkania oraz drożność kratek wentylacyjnych odpowiada Użytkownik. Wszystkie systemy rozszczelnienia okien są urządzeniami pomocniczymi, które ma do dyspozycji i to on decyduje o stopniu wykorzystania tych urządzeń, jak również o uchyleniu okna.

Stawianie jakichkolwiek wymogów kanałom wentylacyjnym bez zapewnienia dopływu powietrza jest bezsensowne, o czym w imię fałszywie pojmowanych oszczędności ciepła, zapominają Użytkownicy.