Sieć TVKPakiety cenoweParametry techniczne

Wskaźniki jakości usług dostepu do TVK


Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci

IV kwartał 20143,0dni
  I kwartał 20153,0dni
 II kwartał 20152,5dni


Liczba uszkodzeń przypadających na sto łączy abonenckich

IV kwartał 20141,3szt.
  I kwartał 20152,0szt.
 II kwartał 20151,9szt.


Średni czas usunięcia uszkodzenia

IV kwartał 20144,0godz.
  I kwartał 20153,5godz.
 II kwartał 20153,7godz.


Wskaźnik reklamacji faktur

IV kwartał 20140,2%
  I kwartał 20150,3%
 II kwartał 20150,1%